Kurkistuksia kieleen ja kulttuuriin 


Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa (Lukiolaki 714/2018)  

LUKKI-hanke järjesti marraskuun lopussa lukioiden korkeakouluyhteistyöhön liittyvän seminaarin yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Tavoitteena oli pohtia, mitä lukiolakiin kirjattu yhteistyö voisi tarkoittaa nimenomaan kieli-, kulttuuri- ja kansainvälisyystaitojen kannalta. Tilaisuuteen osallistui reilu 60 lukioiden opettajaa ja yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen edustajaa. 

Seminaariin avasi SYKin lukion rehtori Marja Jegorenkov yhteisen lounaan jälkeen. Hän esitteli LUKKI-hanketta lyhyesti ja korosti hankkeen merkitystä yhteistyön mahdollistajana. Kristiina Kaihari ja Paula Mattila Opetushallituksesta puolestaan tarkensivat, mitä lukion uudessa opetussuunnitelmassa sanotaan sekä korkeakoulu- että työelämäyhteistyöstä. 

Pääosa seminaarin ajasta käytettiin erilaisten lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyömuotojen esittelyyn. Ensin korkeakouluyhteistyön projektikoordinaattori Helena Antikainen kertoi Helsingin kaupungin korkeakouluyhteistyömallin luomisesta yleisesti. Sitten tiedekasvatuksen yliopisto-opettaja Laura Ihalainen Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta sekä Helsingin kielilukion italian ja englannin opettaja Heidi Kohi esittelivät kieliin ja kielitietoisuuteen liittyvää yhteistyötään tarkemmin.  

Oppiainerajat ylittävästä yhteistyöstä antoi esimerkin SYK:n lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori Antti Palomäki, joka esitteli historiaa, englantia, uskontoa ja maantietoa sisältävää Yhdysvaltain opintokokonaisuutta, jonka yhtenä yhteistyökumppanina on Helsingin yliopiston Kulttuurintutkimuksen laitoksen Pohjois-Amerikan tutkimuksen yksikkö. 

Erityisesti kieliin liittyviä esimerkkejä saimme puolestaan kuulla, kun lehtori Bertold Fuchs ja yliopistonlehtori Kati Dlaske esittelivät Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen lukiolaisille tarjoamia kursseja.   

Viimeisenä tiedesihteeri Johanna Ketola kertoi Nuorten Tiedeakatemian Tutkija tavattavissa -virtuaalivierailuista.  

Seminaarin lopuksi keskusteltiin pienemmissä ryhmissä korkeakouluyhteistyöhön liittyvistä toiveista, mahdollisuuksista ja haasteista. On selvää, että yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan resursseja. On myös tärkeä pitää huolta, että maantieteellinen tasa-arvo toteutuu. Haasteista huolimatta seminaariin osallistuneet pitävät tätä uutta velvoitetta mahdollisuutena.