LUKKI-verkoston opiskelijatapaaminen 6.3. kello 13-15

LUKKI ylpeänä esittää:

Opiskelijatapahtuma Helsingin yliopiston Tiedekulman Stagella 6.3. klo 13-15

KIELITAIDOLLE KÄYTTÖÄ – näkökulmia korkeakouluopintoihin ja työelämään

Tuo opiskelijasi Tiedekulmaan kuulemaan esityksiä aiheista:

Onko kielitaidosta hyötyä korkeakouluopinnoissa? Minkälaisia kielitaitovaatimuksia yliopistoilla on? Minkälaista kielitaitoa työelämässä kaivataan? Voiko kielestä tulla ammatti?

Esiintyjät edustavat yliopistoa, yliopisto-opiskelijoita ja työelämää.

Ilmoita oppilaasi sähköpostilla lukki@syk.fi

Järjestäjät: Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun LUKKI-hanke ja Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry sekä Helsingin Yliopisto