englanti

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun englannin tiimi vastaa A2-englannin opettamisesta aina 3. luokkalaisista abiturientteihin. Tiimiin kuuluvat Sanna Pakkala, Pietari Seppänen, Johanna Viitasalo, Agnieszka Janus-Hiekkaranta, Steve Huxley, Marcus Ellonen sekä Niina Saunamäki. A2-englannin lisäksi koulussa toimii peruskoulussa nk. paluuoppilasryhmiä, joissa englantia opetetaan lähes äidinkielen tasoisesti muualla kuin Suomessa peruskoulua käyneille oppilaille. Laaja-alainen opettaminen eri luokka-asteilla mahdollistaa sen, että opettajilla on tarkka käsitys opiskelijoiden kielitaidosta ja erityistarpeista oppimisen eri vaiheissa. Erilaisten sähköisten oppimisalustojen hyödyntäminen, omakohtaisuus, suullistaminen sekä oppilaiden tarpeiden kuunteleminen kuvastavat opettajien arkea. Englannin ryhmä vastaa myös Lontooseen suuntaavasta lukion opiskelijamatkasta, jota tehdään yhteistyössä European Academyn kanssa sekä New Yorkissa järjestettävän UNIS-konferenssin toteuttamisesta historian aineryhmän kanssa.

Englannin ryhmä on hyvin edustettuna LUKKI-hankkeessa peräti kolmen opettajan – Niina Saunamäen, Marcus Ellosen ja Sanna Pakkalan – voimin.