Hankkeen taustaa

Miten LUKKI sai alkunsa?

LUKKI-hanke (Lukion kieltenopetuksen valtakunnallinen kehittämishanke) on saanut alkunsa, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö laittoi 2017 uudelleen hakuun kaikkien lukioiden erityistehtävät. Samassa avattiin mahdollisuus hakea ns. kehitystehtävää. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu sai kunnian alkaa vetää kielenopetuksen kehityshanketta, jonka nimeksi tuli LUKKI. LUKKI viittaa lukioon, kieliin ja verkostoitumiseen. Kielenopetuksen erityistehtävät jaettiin Suomalais-Venäläiselle koululle, Helsingin ranskalais-suomalaiselle koululle, Englantilaiselle koululle ja Itä-Suomen koululle. Nämä koulut toimivat tiiviissä yhteistyössä LUKKI-hankkeen kanssa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita verkoston alkuvaiheessa ovat mm. Opetusministeriö, Opetushallitus, Helsingin yliopisto, SUKOL, LUKE-verkosto ja monet muut.


Millainen hanke LUKKI sitten on?

LUKKI-hanke on

 • PEDAGOGINEN ja pohtii: Miten kieliä opetetaan lukiossa?
 • SOSIAALINEN ja haluaa: innostaa opettajia ja jakaa hyviä käytänteitä.
 • KOULUTUSPOLIITTINEN ja kysyy: Onko kieltenopetukselle tilaa lukiossa?

Millaisia tavoitteita LUKKI-hankkeella on?

Hankkeen tavoitteena on

 • luoda lukion kieltenopetuksen kehittämisverkosto, johon kuuluu kieltenopettajia, lukioita, korkeakouluja ja yliopistoja, kieltenopettajien pedagogiset järjestöt, muut kielten kehittämishankkeet sekä muita kieltenopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja
 • tuoda esille lukion kieltenopiskelun nykytila
 • kartoittaa lukion kielten opiskelun vahvuuksia ja kehittämistarpeita
 • kartoittaa kentän toiveita hankkeen suhteen

Miten LUKKI tekee?

 • järjestää tapaamisia ja huippukoulutusta
 • tarjoaa käytännön työkaluja opetukseen
 • jakaa hyviä ideoita ja käytänteitä
 • mahdollistaa opiskelijatapaamisia
 • tekee yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen kanssa

Kenelle hanke on suunnattu?

Kaikki lukion kielenopetuksesta kiinnostuneet henkilöt ja tahot ovat tervetulleita hankkeen tilaisuuksiin.
Ota meihin yhteyttä ja tilaa uutiskirje!