Koulun ja kieliryhmien esittely

LUKKI saa rahoituksensa Opetusministeriöltä ja sitä koordinoidaan tällä hetkellä Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.

Vuonna 1886 perustettu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu eli SYK on kielipainotteinen oppilaitos, joka toimii yksityisenä sopimuskouluna. Koulussa on yhtenäiset perusopetuksen vuosiluokat 3–9, kielipainotteinen lukio ja kansainväliseen IB-tutkintoon johtava lukio. Kielitarjontamme on hyvin laaja, ja kaikki oppilaat opiskelevatkin useita kieliä.

ENGLANTI

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun englannin tiimi vastaa A2-englannin opettamisesta aina 3. luokkalaisista abiturientteihin. Tiimiin kuuluvat Sanna Pakkala, Pietari Seppänen, Johanna Viitasalo, Agnieszka Janus-Hiekkaranta, Steve Huxley, Marcus Ellonen sekä Niina Saunamäki. A2-englannin lisäksi koulussa toimii peruskoulussa nk. paluuoppilasryhmiä, joissa englantia opetetaan lähes äidinkielen tasoisesti muualla kuin Suomessa peruskoulua käyneille oppilaille. Laaja-alainen opettaminen eri luokka-asteilla mahdollistaa sen, että opettajilla on tarkka käsitys opiskelijoiden kielitaidosta ja erityistarpeista oppimisen eri vaiheissa. Erilaisten sähköisten oppimisalustojen hyödyntäminen, omakohtaisuus, suullistaminen sekä oppilaiden tarpeiden kuunteleminen kuvastavat opettajien arkea. Englannin ryhmä vastaa myös Lontooseen suuntaavasta lukion opiskelijamatkasta, jota tehdään yhteistyössä European Academyn kanssa sekä New Yorkissa järjestettävän UNIS-konferenssin toteuttamisesta historian aineryhmän kanssa.

Englannin ryhmä on hyvin edustettuna LUKKI-hankkeessa peräti kolmen opettajan – Niina Saunamäen, Marcus Ellosen ja Sanna Pakkalan – voimin.

RANSKA

Ranskaa Sykissä opettavat Sanna Karppanen, Liisa Mattila, Kirsi Naukkarinen, Jaana Rajala ja Kirsi Sundström. Ranskan opetuksessa on pitkät ja vahvat perinteet koulussamme; sitä voi opiskella A1, A2, B1 ja B3 -kielenä alakoulusta lukion loppuun saakka. Lisäksi IB-linjalla voi lukea IB French B -oppimäärän.Sykissä voi sekä peruskoulussa että lukiossa suorittaa kansainvälisesti tunnustetun Ranskan valtion virallisen DELF-kielitutkinnon. Yläkoululaiset sekä lukion 2. vuoden pitkän ranskan opiskelijat ovat lähteneet vuosittain kielivaihtoon eri puolille Ranskaa jo vuosikymmenten ajan. Koulussamme on joka vuosi natiiveja ranskalaisia opetusharjoittelijoita sekä useita ranskankielisiä vierailijoita. Ranskan opettajat osallistuvat aktiivisesti oman alansa koulutuksiin ja ovat mukana sekä Sukolissa että oppimateriaalityöskentelyssä.

Ranskaa LUKKI-hankkeessa edustaa Sanna Karppanen.

SAKSA

Saksan kielen opettajina SYK:ssa toimivat Marjo Bardzinski, Anne Krebs, Jenni Krämer ja Jaana Rajala. Saksaa on mahdollista lukea koulussamme A1- ja B3 -kielinä, sitä on myös valittu innokkaasti B2-kieleksi. Meille opettajille on tärkeää antaa oppilaille rautainen pohja saksan kielessä, mutta haluamme myös kaikilla luokkatasoilla välittää saksalaisen kielialueen maantieteen ja kulttuurin tuntemusta. Tutuksi tulevat vuosien varrella Schultütet, Martinpäivä, Berliinin nähtävyydet, ruokaerikoisuudet, Alppiseudut ja moni muu. Henkilökohtaisen kosketuksen Saksaan oppilaat saavat 8. luokalla, jolloin järjestämme oppilasvaihdon Saksaan.Lukiossa oppilaat osallistuvat vuosittain erilaisiin kilpailuihin, kuten Itävalta- ja PAD -kirjoituskilpailu. Järjestämme myös säännöllisesti kielimatkoja saksankielisiin maihin. SYK on DSD-koulu, eli lukiossamme on mahdollista suorittaa Saksan valtion virallinen kielitutkinto Sprachdiplom-tasot I (A2-B1) ja II (B2-C1). Teemme yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa, esimerkiksi Saksan suurlähetystön, Goethe-Institutin ja Deutsche Bibliothekin.Me opettajat haluamme ylläpitää ja kehittää ammattitaitoamme ja osallistumme siksi säännöllisesti oman alamme koulutustilaisuuksiin.

Saksaa LUKKI-hankkeessa edustaa Anne Krebs.

RUOTSI

SYK:issä opetetaan toista kotimaista kieltä B1-oppimääränä kuudennelta luokalta alkaen. Ruotsin tiimiin kuuluvat Minna Hongisto-Sorjonen, Outi Okkonen, Heidi Repo ja Tiina Salomaa. Tiimin sisäinen yhteistyö ja tiedon jakaminen ovat perusperiaatteitamme. Haluamme olla mukana kehittämässä kielenopetusta ja meillä on testattu oppikirjatonta ja kokeetonta opetusta. Opettajiamme on ollut mukana myös oppikirja- ja opetussuunnitelmatyöskentelyssä.Opetuksessa painotamme kommunikatiivisuutta. Opetusta elävöitetään muun muassa vierailijoilla, vierailuilla ja teemapäivillä. Ruotsalaiset juhlat kuuluvat vuosittain ohjelmaamme ja vietämme esimerkiksi korvapuustin päivää ja Lucian-päivää. Lukiokursseja meillä opetetaan kahdeksan: viisi pakollista, vapaaehtoinen suullinen kurssi, valtakunnallinen syventävä kurssi sekä kirjoituksiin tähtäävää koulukohtainen abikurssi. Kirjoittajien määrä on ollut edelleen ilahduttavan suuri ja puhekurssinkin käy reilusti yli puolet vuosiluokasta, sillä svenska är pop. 🙂

Ruotsia LUKKI-hankkeessa edustaa Tiina Salomaa.

VENÄJÄ

Sykin venäjänopettajat Marja Jegorenkov, Laura Paljakka, Kaarina Pansegrau ja Tiina Salomaa ovat moniosaajia, jotka hyödyntävät koulumme pitkiä perinteitä venäjän opetuksessa, tuottavat uutta oppimateriaalia sekä käyttävät uusinta teknologiaa. Sykissä voit aloittaa tutustumisen venäjän salakirjoitukseen ja opiskella sitä A1-, B2- tai B3 -kielenä. A1-kielen opiskelijoilla on alakoulussa mahdollisuus pakata matkalaukkunsa ja suunnata kohti loistokasta ja tsaarinaikoja henkivää Pietaria. Sinne suuntaavat myös yläkoululaiset vaihtoon. Lukiossa pitkän kielen opiskelijoilla on mahdollisuus lähes parin viikon opiskeluun Euroopan suurimmassa kaupungissa Moskovassa. Venäjän opettajat vievät oppilaita retkille sekä järjestävät tapahtumia blinien paistosta pääsiäismunien maalaukseen. Vuosittain myös useat innokkaat opetusharjoittelijat tuovat oman värinsä oppitunteihin. Sykin venäjän opiskelijana saatat päätyä tekemään venäjänkielisiä räppejä, tutustumaan venäläisiin nuoriin sekä juomaan paljon teetä. Opettajat pitävät huolta oppilaiden motivaatiosta ja siitä, että venäjän opiskelu on mielenkiintoista ja hauskaa.

Venäjää LUKKI-hankkeessa edustavat Marja Jegorenkov, Laura Valjakka ja Tiina Salomaa.

ITALIA JA ESPANJA

Italiaa ja espanjaa hankkeessa edustaa Sonja Torkkeli.