ruotsi

SYK:issä opetetaan toista kotimaista kieltä B1-oppimääränä kuudennelta luokalta alkaen. Ruotsin tiimiin kuuluvat Minna Hongisto-Sorjonen, Outi Okkonen, Heidi Repo ja Tiina Salomaa. Tiimin sisäinen yhteistyö ja tiedon jakaminen ovat perusperiaatteitamme. Haluamme olla mukana kehittämässä kielenopetusta ja meillä on testattu oppikirjatonta ja kokeetonta opetusta. Opettajiamme on ollut mukana myös oppikirja- ja opetussuunnitelmatyöskentelyssä.Opetuksessa painotamme kommunikatiivisuutta. Opetusta elävöitetään muun muassa vierailijoilla, vierailuilla ja teemapäivillä. Ruotsalaiset juhlat kuuluvat vuosittain ohjelmaamme ja vietämme esimerkiksi korvapuustin päivää ja Lucian-päivää. Lukiokursseja meillä opetetaan kahdeksan: viisi pakollista, vapaaehtoinen suullinen kurssi, valtakunnallinen syventävä kurssi sekä kirjoituksiin tähtäävää koulukohtainen abikurssi. Kirjoittajien määrä on ollut edelleen ilahduttavan suuri ja puhekurssinkin käy reilusti yli puolet vuosiluokasta, sillä svenska är pop. 

Ruotsia LUKKI-hankkeessa edustavat Tiina Salomaa ja Heidi Repo.