SYK

LUKKI saa rahoituksensa Opetusministeriöltä ja sitä koordinoidaan tällä hetkellä Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.

Vuonna 1886 perustettu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu eli SYK on kielipainotteinen oppilaitos, joka toimii yksityisenä sopimuskouluna. Koulussa on yhtenäiset perusopetuksen vuosiluokat 3–9, kielipainotteinen lukio ja kansainväliseen IB-tutkintoon johtava lukio. Kielitarjontamme on hyvin laaja, ja kaikki oppilaat opiskelevatkin useita kieliä.